Flowering Plant Gateway - Magnoliidae

Subclass Magnoliidae

Magnoliales

Winteraceae
Degeneriaceae
Himantandraceae
Eupomatiaceae
Austrobaileyaceae
Magnoliaceae (2 genera and 4 species in the Texas flora)
Lactoridaceae
Annonaceae (1 genus with 2 species in the Texas flora)
Myristicaceae
Canellaceae

Laurales

Amborellaceae
Trimeniaceae
Monimiaceae
Gomortegaceae
Calycanthaceae
Idiospermaceae
Lauraceae (5 genera and 5 species in the Texas flora)
Hernandiaceae

Piperales

Chloranthaceae
Saururaceae (2 genera and 2 species in the Texas flora)
Piperaceae

Aristolochiales

Aristolochiaceae (1 genus with 7 species in the Texas flora)

Illiciales

Illiciaceae
Schisandraceae (1 genus with 1 species in the Texas flora)

Nymphaeales

Nelumbonaceae
Nymphaeaceae (5 genera and 7 species in the Texas flora)
Barclayaceae
Cabombaceae
Ceratophyllaceae (1 genus with 2 species in the Texas flora)

Ranunculales

Ranunculaceae (11 genera and 50 species in the Texas flora)
Circaeasteraceae
Berberidaceae (2 genera and 5 species in the Texas flora)
Sargentodoxaceae
Lardizabalaceae
Menispermaceae (3 genera and 4 species in the Texas flora)
Coriariaceae
Sabiaceae

Papaverales

Papaveraceae (4 genera and 12 species in the Texas flora)
Fumariaceae (2 genera and 6 species in the Texas flora)


Return to the Botany 201 Homepage, the Gateway homepage, or learn more about this informatics system.
Last updated by cronwwwo.ipf on: 01/06/97