Texas Vascular Plant Checklist:  Hamamelidaceae
The Witch Hazel Family
(Magnoliophyta, Magnoliopsida, Hamamelidae)

 Hamamelis
   vernalis Sarg. (ozark witch hazel)
   virginiana L. (common witchhazel, southern witchhazel)

 Liquidambar
   styraciflua L. (sweetgum)